News

AGGI AW20

makeup by Kama Jankowska

Commercial for Aggi with makeup by Kama Jankowska Commercial for Aggi with makeup by Kama Jankowska Commercial for Aggi with makeup by Kama Jankowska Commercial for Aggi with makeup by Kama Jankowska Commercial for Aggi with makeup by Kama Jankowska Commercial for Aggi with makeup by Kama Jankowska Commercial for Aggi with makeup by Kama Jankowska