ART FACES

Elle Mexico

Fashion editorial for Elle Mexico with hairstyle by Michał Pasymowski Fashion editorial for Elle Mexico with hairstyle by Michał Pasymowski Fashion editorial for Elle Mexico with hairstyle by Michał Pasymowski Fashion editorial for Elle Mexico with hairstyle by Michał Pasymowski Fashion editorial for Elle Mexico with hairstyle by Michał Pasymowski Fashion editorial for Elle Mexico with hairstyle by Michał Pasymowski Fashion editorial for Elle Mexico with hairstyle by Michał Pasymowski Fashion editorial for Elle Mexico with hairstyle by Michał Pasymowski