ART FACES

Oliwia Lis

Oliwia Lis with hairstyle by Michal Pasymowski Oliwia Lis with hairstyle by Michal Pasymowski Oliwia Lis with hairstyle by Michal Pasymowski Oliwia Lis with hairstyle by Michal Pasymowski Oliwia Lis with hairstyle by Michal Pasymowski Oliwia Lis with hairstyle by Michal Pasymowski Oliwia Lis with hairstyle by Michal Pasymowski Oliwia Lis with hairstyle by Michal Pasymowski