News

Elementywear

styling by Janek Kryszczak
makeup & hair by Kama Jankowska

Commercial for Elementywear styled by Janek Kryszczak Commercial for Elementywear styled by Janek Kryszczak Commercial for Elementywear styled by Janek Kryszczak Commercial for Elementywear styled by Janek Kryszczak Commercial for Elementywear styled by Janek Kryszczak Commercial for Elementywear styled by Janek Kryszczak Commercial for Elementywear styled by Janek Kryszczak